BC. et BC. JAN ŽÍDEK

"Být sám sebou a neztratit druhé - být spolu s druhými a neztratit sám sebe."

Bc. et Bc. Jan Žídek
psycholog, sociální pracovník a daseinsanalyticky orientovaný terapeut
tel.: 605 064 298
e-mail.: jan.zidek@da-psychoterapie

Vzdělání

/ Obor psychologie a obor sociální práce na Pražské vysoké škole psychosociálních studií

/ Daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně (Mgr. Rut Dvořáková, Mgr. Petr Ptáček)

/ Výcvik v motivačních rozhovorech (PhDr. Jan Soukup Ph.D.)

/ Aktuální supervizor psychoterapeutické praxe: Mgr. Bc. Michal Slaninka, Ph.D.

/ Odborný kurz práce s dětskou a adolescentní skupinou (PhDr. Václava Masáková)

/ Odborný kurz práce s lidmi, kteří se sebepoškozují (Sheila Haugh, M.A.)

/ Seminář Lege Artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii (Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D., Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.)
 

Praxe

/ Od roku 2016 soukromá daseinsanalytická praxe

/ Terapeut motivačních skupin v Denním stacionáři Sananim pro lidi ohrožené důsledky užívání především nealkoholových drog

/ Skupinový terapeut v Denním stacionáři pro adolescenty, Centrum pro dorostovou a vývojovou psychiatrii při psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty UK

/ Sociální pracovník v Novém Prostoru, sociální rehabilitace lidí v tíživé životní situaci

/ Odborný asistent pracovně-tréninkového programu pro lidi s mentálním postižením v Kavárně Vesmírně