MGR. PETRA POPELKOVÁ

"Být sám sebou a neztratit druhé - být spolu s druhými a neztratit sám sebe."

Mgr. Petra Popelková
psychoterapeut

Tel. 776 593 382
mail : petra.popelkova@da-psychoterapie.cz

Adresa
Litevská 1174/8
100 00
Praha 10-Vršovice

Vzdělání

/ Pražská vysoká škola psychosociálních studií-Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

/ Dynamicky orientovaný výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně ( Mgr. Martin Prokeš, Mgr. Eva Petráková)

/ Výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů ( Mgr. Lukáš Králíček)

/ Daseinsanalýza v poradenské praxi II (Mgr. Jakub Zlámaný PhDr.)

/ Úvod do daseinsanalýzy (Mgr. Jakub Zlámaný PhDr.)

/ Seminář Lege Artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii (Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D., Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D

/ Práce s paranoiou a uchopením paranoidních myšlenek, Peter Bullimor

/ Aktuální supervizor psychoterapeutické praxe: PhDr. Marie Henková, Mgr. Lucie Lucká

Praxe

/ Eset psychosomatická klinika, skupinový terapeut ve frakcionovaném stacionáři

/ Fokus z.ú. Komunitní tým Karlín, sociální pracovnice, poskytování individuální podpory lidem se zkušeností s duševním onemocněním, vedení svépomocné skupiny

/ Bona o.p.s. – terapeut v chráněném bydlení pro lidi s duševním onemocněním