SEMINÁŘE

V současné době nabízíme 

Výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů 

Psychoterapeut, který ovládá umění výkladu snů, lépe rozumí sobě i těm, které doprovází...

Daseinsanalytický výklad snů  považuje sny za skutečnou a svébytnou součást našeho života, za  způsob lidského bytí ve světě. Sny nejsou nic nereálného nebo neskutečného. Sny nám svojí fantaskní, příběhovou a obrazovou podoboupomáhají porozumět sobě, vztahům k druhým a ke světu.
Ne vždy je nám význam snu dán přímo a jednoznačně. Proto je důležité umět jej vyložit...