Mgr. Lukáš Králíček

"Být sám sebou a neztratit druhé - být spolu s druhými a neztratit sám sebe."


Mgr. Lukáš Králíček [1975]
psychoterapeut
tel. : 731100750
e-mail:
lukas.kralicek@da-psychoterapie.cz
facebook: www.facebook.com/DaPsychoterapie
Zobrazit profil uživatele Lukáš Králíček na LinkedInZobrazit profil uživatele Lukáš Králíček

Zaměření

daseinsanalýza
/ individuální psychoterapie
/ skupinová psychoterapie
/ párová terapie
/ facilitace konfliktů a krizových situací v pracovních kolektivech
/ osobnostně rozvojové poradenství
/ personální poradenství
/ coaching
/ filosofické poradenství
 

Vzdělání

/ Úplné psychoterapeutické vzdělání [ viz osvědčení]
/ Postgraduální doktorandské studium filosofie na PedF UK
/ Pražská vysoká škola psychosociálních studií
/ Daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný
  pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně

/ Výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů
/ Supervize psychoterapeutické praxe u MUDr. Zuzany Pinďákové,
 
PhDr. Václavy Masákové a Doc. PhDr. Oldřicha Čálka, CSc.

Praxe

/ Od roku 2012 lektor psychoterapeutického výcviku
/ Od roku 2004 soukromá psychoterapeutická praxe - 
  - individuální a skupinová psychoterapie

/ 2004 - 2009 vedení psychoterapeutické skupiny na Psychoterapeutické 
  a psychosomatické klinice ESET

/ Od roku 2006 personální poradenství v oblasti ziskového sektoru a státní 
  a veřejné správy

/ 2001 – 2006 vedení adaptačních terapeutických skupin pro obyvatele domovů pro seniory

Pedagogická činnost

/ 2004 - 2006 odborný asistent Pražské vysoké školy psychosociálních studií
/ 2005 přednášková činnost na Policejní akdemii ČR - předmět základy
  filosofie a etiky

/ Vedení seminářů na Pražské psychoterapeutické fakultě
/ Vedení seminářů v personální oblasti ziskového sektoru a státní a veřejné správy -
 -"soft skills" - krizová komunikace, rozvoj lidských zdrojů, další profesní vzdělávání ,
  nábor, hodnocení a motivace zaměstnanců, hodnocení managementu

Členství

/ Česká daseinsanalytická společnost