Mgr. Tereza Králíčková

"Být sám sebou a neztratit druhé - být spolu s druhými a neztratit sám sebe."


Mgr. Tereza Králíčková (1977)
psychoterapeut

tel. 731 576 646
e-mail:
tereza.kralickova@da-psychoterapie.cz

Vzdělání

/ Dosažené úplné psychoterapeutické vzdělání (viz osvědčení)
/ Postgraduální doktorandské studium filosofie na PedF UK
/ Pražská vysoká škola psychosociálních studií – obor: sociální práce se zaměřením
  na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

/ Daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný
  pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně

/ Výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů
/ Supervize psychoterapeutické praxe u MUDr. Z. Pinďákové
  a Doc. PhDr. O. Čálka CSc.

Praxe

/ od roku 2004 vedení psychoterapeutické skupiny
  na Psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET s.r.o.

/ od roku 2004 vlastní praxe v individuální psychoterapii a poradenství v oblasti
  společenských věd a rozvoje osobnosti

Členství

/ Česká daseinsanalytická společnost
 

Publikační činnost

/ Dialog, po-rozumění a sebe-vyjádření jako způsob bytí člověka.  In: Dobro, zlo
  a řeč v psychoterapii, Praha: Triton, 2009, s.251-258.

/ Řeč jako dar a možnost s důvěrou se opřít o svět.  In: Dary J.Peškové,
  Praha 2007 Eurolex Bohemia, s.128-134.

/ Pohyb jako život sám (krátká úvaha nad fenoménem pohybu).  In: Pohyb
  ve výchově, umění a sportu, Praha PedfUK, 2005, s.99-101.

/ Der Dialog, Verstehen und Selbstausdruck als Daseinsweise des Menschen.
  Daseinsanalyse 23 (2007) s.169-178.

/ Vyjádřit se. In: Konfrontace 14.ročník, 2003 č.1
/ Komunitně skupinová práce se seniory v adaptačním období (spoluautor
  L.Králíček). Sociální práce. Brno, 2/2004