V krizové situaci

Krizové centrum RIAPS
tel.: 222 586 768 (8-16 hod.), 222 582 151 (16-8 hod.)

www.csspraha.cz/krizove-centrum-riaps

Dětské krizové centrum
nonstop tel. linka: 241484 149

http://www.dkc.cz/

Linka důvěry
tel.: 222 580 697

www.csspraha.cz/linka-duvery

Bílý kruh bezpečí - pomoc obětem trestných činů
nonstop tel. linka: 257 317 110

http://www.bkb.cz/index.php

Dona linka - pomoc obětem domácího násilí
nonstop tel. linka 251 511 313

http://www.donalinka.cz/index.php