Skupinová psychoterapie

Skupinová psychoterapie

je vhodná pro léčbu psychických potíží. Mohou ji však dobře využít i ti, kteří cítí, že ve svém životě potřebují kvalitativní změnu, ti kteří mají odvahu a touhu reflektovat své vztahy k druhým, ale i vztah k sobě samým, najít své možnosti, limity, svobodu a přijmout plnou zodpovědnost za svůj život a jeho nároky tak, aby zůstali autenticky sami sebou v plnohodnotných vztazích s druhými.

Na našem pracovišti probíhé systematická a dlouhodobá psychoterapie prováděná v maximálně 10ti členné skupině klientů, zaměřená zejména na obtíže ve vztazích, komunikaci s druhými, prožívání vlastního života, přijetí sebe sama aj.

Setkávání 1x týdně, skupiny probíhají pondělí a čtvrtek od 17:00 do 20:00 hod