Výklad snů

Výklad snů je standardní psychoterapeutickou praxí a naši terapeuti jsou v této dovednosti odborně vzdělaní. Poskytujeme tzv. daseinsanalytický výklad snů.

Daseinsanalytický výklad snů  považuje sny za skutečnou a svébytnou součást našeho života, za jeden ze způsobů lidského bytí ve světě. Sny nejsou nic nereálného nebo neskutečného. Sny nám svojí fantaskní, příběhovou a obrazovou formou pomáhají porozumět sobě, vztahům k druhým a ke světu. 
Ne vždy je nám význam snu dán přímo a jednoznačně. Proto, ať již v rámci terapie nebo v samostatně poskytovaném výkladu, vám můžeme s tímto porozuměním pomoci.

Výklad snů je poskytován v rámci individuální a skupinové psychoterapie nebo samostaně.