Semináře

"Být sám sebou a neztratit druhé - být spolu s druhými a neztratit sám sebe."
 

Otevíráme druhý běh výcvikového semináře. Plánovaný začátek - zima 2014


Daseinsanalytický výklad snů - druhý běh
Psychoterapeut, který ovládá umění výkladu snů, lépe rozumí sobě i těm, které doprovází...

 Volná místa: 9 

Celkový počet hodin 80 (64 hodin ve 4 setkání a min. 16 hodin samostatné práce v mezidobí)

Časový rozvrh: seminář je organizovaný do 4 dvou denních setkání během 2 let + semostatná práce účastníků v mezidobí. 

Počet účastníků min. 14 a max. 18 osob
Cena za celý cyklus: 6.400,-Kč
Místo:
Vyšehradská 43, Praha 2
Tel.kontakt 731100750

 Přihlásit se do semináře
Daseinsanalytický výklad snů  považuje sny za skutečnou a svébytnou součást našeho života, za  způsob lidského bytí ve světě. Sny nejsou nic nereálného nebo neskutečného. Sny nám svojí fantaskní, příběhovou a obrazovou podobou pomáhají porozumět sobě, vztahům k druhým a ke světu.
Ne vždy je nám význam snu dán přímo a jednoznačně. Proto je důležité umět jej vyložit...
 
Seminář je určen pracovníkům v pomáhajících profesích, především účastníkům
a absolventům psychoterapeutických výcviků i ostatním z řad široké veřejnosti. 
Obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části účastníci absolvují  stručný úvod do daseinsanalytické psychoterapie obecně a daseinsanalytickou metodologii výkladu snů.
V praktické části bude probíhat vlastní výklad snů formou skupinové práce
i samostatně. V mezidobí se pak účastníci budou setkávat v menších skupinkách
a pracovat samostatně.
Seminář bude pro zájemce ukončen závěrečnou zkouškou a osvědčením. Zkouška bude probíhat formou samostatného výkladu snu. Ti, kdo nebudou mít zájem
o osvědčení, obdrží potvrzení o účasti na semináři.

Lektor
Mgr. Lukáš Králíček

Odborný garant a supervizor
Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc
.