Mgr. Hana Sládková

Psychoterapeut
Tel.:
603 552 733
e-mail: haha.sladkova@da-psychoterapie.cz
Adresa: Bohuslava ze Švamberka 12, 140 00 Praha 4 – Nusle

Zaměření

Individuální psychoterapie
Párová psychoterapie
Rodinná psychoterapie
Skupinová psychoterapie (RK Malvazinky)

Studium

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Hekrova 805, Praha 4
Obor: sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Výcvik

Psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii vedený v psychodynamickém směru garantovaný PVŠPS a akreditovaný pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů (Mgr. Lukáš Králiček)
Výcvik párové a rodinné terapie
Vedoucí lektoři: Dr. Jitka Vodňanská, Mgr. Zdeněk Macek
Externí lektoři: Mgr. Ivan Úlehla, Mgr. Jan Hovorka

Supervize psychoterapeutické praxe

MUDr. Pinďáková Zuzana, Pavla Švandy ze Semčic 387/18, Praha 5
Mgr. Lucie Lucká, Kafkova 320/3, Praha 6

Seberozvojová individuální psychoterapie:
Mgr. et Mgr. Pavel Pavlovský

Praxe

RK Malvazinky, U Malvazinky 5, 150 00 Praha 5
(skupinová psychoterapie klientů po traumatech s trvalými následky)
Denní psychoterapeutické sanatorium „Ondřejov“ s. r. o., Klánova 300/62, 147 00 Praha 4
(odd. pro léčbu pacientů s psychózou)
Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91/7, 181 00 Praha 8 (denní stacionář pro úzkostné poruchy)

Absolvované odborné semináře

Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii (Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D., Mgr. J. Zlámaný, Ph.D.)
Tragická triáda logoterapie  (Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.)
Osobní existenciální analýza (Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.)
Transakční analýza (PhDr. J. Libra)
Sen v jungovské psychoterapie (PhDr. L. Běťák)
Relaxace, autogenní trénink (Mgr. Lenka Procházková)
Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi (Mgr. J. Zlámaný, Ph.D.)
Thanatos-smrt a smrtelnost (Mgr. J. Zlámaný, Ph.D.)
Eros a láska (Mgr. J. Zlámaný, Ph.D.)
Workschop technik psychoanalytické párové a rodinné terapie (Mgr. L. Lucká, PhDr. S. Titl)

Členství

Česká asociace pro psychoterapii (ČAP)