Mgr. Kristýna Polášková

psychoterapeut
tel. : 
723 020 024
e-mail: 
kristyna.polaskova@da-psychoterapie.cz
Adresa: 
Vyšehradská 43, Praha 2
QR kontakt:

Pracovní doba: úterý a středa 14:00 – 18:00

Zaměření:
Individuální psychoterapie (1000,-Kč/50min.)

Vzdělání
Daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný pro zdravotnictví
Českou lékařskou společností J. E. Purkyně (2010 – 2015)
Výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů (2016 – 2017, Mgr. Lukáš Králíček)
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, obor Sociální práce se zaměřením na
komunikaci a aplikovanou psychoterapii. (2012, Mgr.)
Kurz Práce s traumatem a krizová intervence (2012, 55 hodin, PVŠPS)
Univerzita Karlova Praha, Fakulta humanitních studií, obor Studium humanitní vzdělanosti
(2009, Bc.)
Certifikovaný program psychologie zdraví a kvality života (Univerzita Karlova Praha, Fakulta
humanitních studií, Doc. PhDr. Václav Břicháček, 2008)
Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. (maturitní zkouška v německém i českém jazyce,
maturitní práce na téma Existenciální filozofie, 2005)

Zaměstnání a praxe
2011 – 2020 Koordinátorka vzdělávání a spolupráce se školami – AFS Mezikulturní programy,
o.p.s. (poradenská a lektorské činnost v oblasti interkulturní psychologie a komunikace, vývoj a
realizace akreditovaných vzdělávacích kurzů, konferencí a online platforem pro pedagogy a
ředitele SŠ a ZŠ, zajišťování a účast na mezinárodních a zahraničních stážích a konferencích)
2016 – 2017 Supervize psychoterapie u MUDr. Zuzany Pinďákové
2009 – 2010 Pedagogicko-psychologická poradna, vedení terapeutického klubu pro děti
s poruchami chování (Francouzská 56, Praha 10)
2008 – 2009 Asistentka pro administrativu Doc. PhDr. Václava Břicháčka na Univerzitě Karlova
Praha, Fakulta humanitních studií
2008 – 2009 Pomocná výzkumnice, Univerzita Karlova Praha, Fakulta humanitních studií (projekt
„Změny sexuálního chování stálých partnerů v průběhu menstruačního cyklu ženy“ – vedení
rozhovorů s probandy, Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.)
2008 Pečovatelka, průvodkyně a tlumočnice pro dětské onkologické pacienty (Irská Republika,
Barretstown Camp Fund Ltd.)Projekty
2016 – 2020 Zakladatelka a organizátorka konference Vzdělání pro život (AFS Mezikulturní
programy, o.p.s.)
2017 – 2019 Spoluautorka projektu Pohled odjinud (AFS Mezikulturní programy, o.p.s.)
https://www.afs.cz/pohled-odjinud/ Projekt pro pedagogy se zájmem o mezikulturní vzdělávání,
psychologii a zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky.Členství
Česká daseinsanalytická společnost
Kandidátní členka České asociace pro psychoterapi