Mgr. Veronika Trázníková

psycholog, psychoterapeut
tel. : 722 121 137
e-mail: veronika.traznikova@da-psychoterapie.cz
Adresa: Vyšehradská 43, Praha 2
QR kontakt:
Pracovní doba: pondělí 8:00 – 18:00

Zaměření:
Individuální psychoterapie (900,-Kč/50min.)

Vzdělání
Akreditovaný kvalifikačný kurz psycholog ve zdravotnictví – probíhá

Pražská vysoká škola psychosociálních studií – jednooborová psychologie (Mgr.)
Pražská vysoká škola psychosociálních studií – jednooborová psychologie (Bc.)
Sebezkušenostní daseinsanalyticky orientovaný výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii (550 hod), lektoři: PhDr. Petra Prokešová a Prof. Ing. Mgr.et Mgr. Peter Tavel, Ph.D
Daseinsanalytická metoda Výkladu snů (výcvik) – Mgr. Lukáš Králíček

Odborné semináře a další vzdělávání
Komunikační techniky – PhDr. Katarina Lonekova, Ph.D.
Arteterapie – Phdr. Ingrid Hanušová, Ph.D
Transakční analýza – Phdr. Marie Henkovoá
Úvod do sexuologie – PhDr. Martina Venglářová
Vybrané kapitoly z vývojové psychologie: závěřy života – Prof. Ing. Mgr.et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
Práce s dětmi s deprivací – nezisková organizace ANDROMEDA o.s. a Univerzita Karlova v Praze – 3. lékařský fakulta – školení v problematice citové deprivace, ohrožených a zanedbávaných dětí, komunikace s dětmi, syndoromu CAN a etických aspektů dobrovolnictví

praxe a stáže
Národní ústav pro duševní zdraví – oddělení spánkové laboratoře, skupinové KBT setkávání
Policie ČR – oddělení psychologických služeb
Fokus – přímá práce s klienty s duševním onemocněním (F2,F3,F4,F6)
dům Klidného stáří sv.Anny
Terapeutický přístav- cvičný psychoterapeut
a další krátkodobější praxe