Nabízíme

Jsme nezdravotnické psychoterapeutické centrum nabízející odborné konzultační a poradenské služby formou individuální, skupinové, párové a rodinné psychoterapie.
Nabízíme psychoterapii pro děti, mladistvé a dospělé (3 – 18 let).
V rámci služeb je i spolupráce se zdravotnickými zařízeními a lékaři z oblasti psychiatrie, léčby závislostí: psychiatrické léčebny, psychiatrické ambulance, terapeutické komunity.
Naši terapeuti mají odborné vysokoškolské a psychoterapeutické vzdělání dle standardů České asociace pro psychoterapii (ČAP) a pracují v souladu s etickým kodexem (viz. etický kodex ČAP).
Speciální službou je psychoterapie v rámci léčby diabetu ve spolupráci s diabetologickou a endokrinologickou ambulancí Milan Kvapil s.r.o.

Někteří naši terapeuti jsou zařazeni do programu psychosociální pomoci a lze tak čerpat příspěvek na psychoterapii u pojišťoven 111 a 211.

Vyberte si službu a klikněte na podrobnosti. Tam najdete seznam terapeutů, kteří službu poskytují.

Individuální psychoterapie

Individuální konzultace v trvání 50 minut s odbornými psychoterapeuty, kteří vám v diskrétním rozhovoru pomohou řešit psychické potíže, složité vztahové partnerské, rodinné i pracovní situace.

Skupinová psychoterapie pro adolescenty a mladistvé

Velmi účinná forma psychoterapie.
Pravidelná setkání skupiny maximálně do 12 osob a dvou terapeutů (muže a ženy) probíhající jedenkrát týdně na 1 až 3 hodiny dle zaměření

Párová Psychoterapie

Pomoc při řešení partnerských krizí. Péče o jednotlivé roviny partnerských vztahů – partnerské role a role v rodině; blízkost a intimita; komunikace; prevence vztahových patologií

Rodinná psychoterapie a poradensví

Terapie a poradenství zaměřené na podporu celé rodiny a vztahů v rodině.
Pomoc rodičům s tématy rodičovství.

Psychoterapie dětí a mladistvých

Pro mladistvé ve věku 12 – 18 let nabízíme individuální terapeutické konzultace i skupinové programy.

Často řešená témata:
Změny nálady (deprese, úzkosti); potíže ve škole (vztahové problémy ve vrstevnických kolektivech); problematika závislostí (hraní počítačových her, experimentování s návykovými látkami);
poruchy příjmu potravy.

Psychoterapie při diabetu

Pomoc při řešení zvládání onemocnění cukrovkou. Změny nálad způsobené cukrovkou. Především depresivita.