Mgr. Lukáš Králíček


psychoterapeut
tel. : 731 100 750
e-mail: lukas.kralicek@da-psychoterapie.cz
Adresa: Vyšehradská 43, Praha 2

Zaměření

individuální psychoterapie
skupinová psychoterapie
párová terapie
facilitace konfliktů a krizových situací v pracovních kolektivech
filosofické poradenství

Vzdělání

2004 Pražská vysoká škola psychosociálních studií
2005 Daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný
           pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně
2005 Výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů

Současné odborné aktivity

soukromá psychoterapeutická praxe  – individuální, párová  a skupinová psychoterapie
vedení výcviku v daseinsanalytickém výkladu snů
lektor individuální výcvikové psychoterapie PVŠPS
supervize oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Praxe a pedagogická činnost

2012 – 2017 lektor psychoterapeutického výcviku v komunitně-skupinové
                       daseinsanalytické psychoterapii PVŠPS
2004 – 2009 vedení psychoterapeutické skupiny na Psychoterapeutické 
                       a psychosomatické klinice ESET
2006  – 2014 personální poradenství v oblasti ziskového sektoru a státní a veřejné správy
2001 – 2006 vedení adaptačních  skupin pro nové obyvatele domovů pro seniory 
2004 – 2006 odborný asistent Pražské vysoké školy psychosociálních studií
2005    přednášková činnost na Policejní akdemii ČR – předmět základy
            filosofie a etiky
2004 – 2006vedení seminářů na Pražské psychoterapeutické fakultě

2017 – účast na konferenci Dny pro duševní zdraví Plzeň – příspěvek: „Sen a snění        
               v mezních situacích“
2017 – účast na 6. Konferenci ČAP – vedení diskusní skupiny , téma: „S jakými etickými
             dilematy se setkáváme a co nás ovlivňuje při rozhodování v psychoterapii“
2016 – účast na konferenci Dny pro duševní zdraví Plzeň –  příspěvek: „Naděje v
              psychoterapii“
2015 – účast na konferenci Dny pro duševní zdraví Plzeň –  příspěvek: „Domov
              v perspektivě daseinsanalytické psychoterapie“

Členství

Česká daseinsanalytická společnost
Česká asoiciace pro psychoterapii