Mgr. Lukáš Králíček

psychoterapeut
tel. : 731 100 750
e-mail: lukas.kralicek@da-psychoterapie.cz
Adresa: Vyšehradská 43, Praha 2

Pracovní doba: pondělí, úterý, středa a čtvrtek 9 – 17 hodin

Zaměření a ceny služeb

individuální psychoterapie (1200,-Kč/50min.)
skupinová psychoterapie (600,-Kč/osoba/3hod.)
párová terapie (1700,-Kč/80min)
možnost čerpat příspěvek na psychoterapii od zdravotních pojišťoven 111 a 211

lektor individuálního i skupinového psychoterapeutického výcviku
mentor pro začínající terapeuty v mentorském programu ČAP (více zde)
námořní kapitán (yachtmaster offshore) 🙂

psychotherapy in english

Vzdělání
2004 Pražská vysoká škola psychosociálních studií
2005 Daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný
           pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně
2005 Výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů
2022 Výcvik v aktivní imaginaci – Imaginární institut pro výzkum a využití imaginativních technik
(Mgr. J.J.Zlámaný, PhD.)

Současné odborné aktivity
– soukromá psychoterapeutická praxe  – individuální, párová  a skupinová psychoterapie
– vedení výcviku v daseinsanalytickém výkladu snů
– lektor individuální výcvikové psychoterapie PVŠPS
– lektor psychoterapeutického výcviku v integrativní psychoterapii se zaměřením na psychosomatiku při
Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého
– supervize oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Praxe a pedagogická činnost

2012 – 2017 lektor psychoterapeutického výcviku v komunitně-skupinové
                       daseinsanalytické psychoterapii PVŠPS
2004 – 2009 vedení psychoterapeutické skupiny na Psychoterapeutické 
                       a psychosomatické klinice ESET
2006  – 2014 personální poradenství v oblasti ziskového sektoru a státní a veřejné správy
2001 – 2006 vedení adaptačních  skupin pro nové obyvatele domovů pro seniory 
2004 – 2006 odborný asistent Pražské vysoké školy psychosociálních studií
2005    přednášková činnost na Policejní akdemii ČR – předmět základy
            filosofie a etiky
2004 – 2006 vedení seminářů na Pražské psychoterapeutické fakultě

2021 – účast na kongresu ambulantní diabetologie v Poděbradech – příspěvek: „Vztah pacienta a lékaře –
motivace pacienta k léčbě“
2017 – účast na konferenci Dny pro duševní zdraví Plzeň – příspěvek: „Sen a snění        
               v mezních situacích“
2017 – účast na 6. Konferenci ČAP – vedení diskusní skupiny , téma: „S jakými etickými
             dilematy se setkáváme a co nás ovlivňuje při rozhodování v psychoterapii“
2016 – účast na konferenci Dny pro duševní zdraví Plzeň –  příspěvek: „Naděje v
              psychoterapii“
2015 – účast na konferenci Dny pro duševní zdraví Plzeň –  příspěvek: „Domov
              v perspektivě daseinsanalytické psychoterapie“
dlouhodobě se věnuje námořnímu jachtingu

Členství
Česká daseinsanalytická společnost
Česká asoiciace pro psychoterapii