Rezervace termínu

Jak rezervovat:

0. Rezervovat termíny v rezervačním systému lze jen v případě, že jste již domluveni osobně se svým terapeutem na přijetí do terapie

1. Vytvořte si nejprve na rezervační stránce svůj účet, ve kterém budete nadále moci spravovat termíny
svých konzultací.
2. Vyberte si z možností typ konzultace – individuální / párová.
3. Vyberte si z možností jméno terapeuta.
4. Zvolte v kalendáři jeden z volných termínů.
5. Doporučujeme vám si zvolit termín, ve kterém budete moci konzultace navštěvovat pravidelně ve
stejný čas ať již jednou týdně nebo jednou za dva týdny. Tyto termíny si zarezervujte dopředu.