Rodinná psychoterapie a poradenství

Rodinné poradenství

bývá většinou krátkodobé, zaměřené na konkrétní cíl (zakázku). Poradenství je určeno rodinám, jednotlivcům, partnerským párům. Cílem těchto konzultací je poskytnout bezpečné místo, kde můžete sdílet svoje těžkosti, zorientovat se v problematické situaci, hledat konkrétní cestu, jak se situací zacházet. Pokud bude potřeba dostanete kontakt na další odbornou pomoc (klinický psycholog, psychiatr, mediátor, sociální pracovník).

Témata : podpora rodičů při zvládání výchovných problémů dítěte, podpora rodičů nad tématy jejich rodičovství, adaptace na zátěžovou situaci v rodině, podpora rodičů při odchodu dítěte z rodiny a další.

Terapeuti poskytující rodinné poradenství a terapii