Platební podmínky

Ceny služeb naleznete v profilech jednotlivých terapeutů

Platební a storno podmínky
Úhrada platby za konzultace je možná hotově při každém  jednotlivém
setkání nebo převodem na účet při platbě za více konzultací najednou.

Případná sleva je možná po individuální domluvě

Domluvenou konzultaci je možné bezplatně zrušit nejpozději
48 hodin předem.
V případě, že tato lhůta není dodržena, požadujeme úhradu v plné výši.