Skupinová psychoterapie pro adolescenty a mladistvé

V DA centru nabízíme dvě skupiny. V úterý od 17 do 20 hodin a ve čtvrtek od 17 do 20 hodin.

Úterní skupina pro adolescenty a mladistvé 13-19 let

V září 2023 otevíráme skupinu pro adolescenty a mladistvé ve věku 14 až 19 let.

Co řešíme: strachy, úzkosti, výkyvy nálad, vztahové problémy, problémový vztah k sobě samému, potíže ve škole, obtížné životní a stresové situace, vysoká citlivost, problémy spojené s digitálním světem

Co neřešíme: psychotická onemocnění, závažné poruchy chování, autismus, mentální retardace, těžká deprese, mánie, škodlivé užívání a závislost na návykových látkách a alkoholu, poruchy příjmu potravy, obsedantně kompulzivní poruchy a stavy vyžadující hospitalizaci

Co můžete očekávat: Podporujeme klienty, aby se podělili o své pocity, obavy, starosti, ale i radosti v bezpečném a podpůrném prostředí skupiny. Nabízíme prostor bezpečně zkoumat své emoce a chování. Klademe důraz na vztahy ve skupině a zaměřujeme se na komunikační a sociální dovednosti, přijetí a rozvoj vlastní hodnoty a sebedůvěry, překonávání strachu a řešení problémů. Mluvíme o tématech, se kterými klienti přicházejí. Hrajeme také sebepoznávací hry a na závěr relaxujeme.

Základní informace: Skupina bude mít 12 členů a bude vedena dvěma terapeutkami po celý školní rok. Podmínkou účasti je absolvování vstupního pohovoru v první polovině září 2023.

Kdy: každé úterý 17 až 20h

Kde: DA psychoterapie, Vyšehradská 1376/43, Praha 2

Cena: 500 Kč/3h

Přihlašování a dotazy: Zájemci se zúčastní vstupního rozhovoru, který slouží ke zvážení indikace terapeutické skupiny. U nezletilých klientů je potřeba písemného souhlasu jejich zákonného zástupce. Veškeré informace vám rádi zodpovíme na emailové adrese: petra.vavrova@da-psychoterapie.cz.    

Skupinu vedou:

Petra Vávrová Bc. Petra Vávrová – (da-psychoterapie.cz)
Kontakt
tel.: 725 532 795
e-mail: petra.vavrova@da-psychoterapie.cz

Mgr. Kathleen Geaney, Ph.D.

Ve své praxi se zaměřuji na stresové a zátěžové životné situace, vztahové a rodinné problémy, snížené sebehodnocení a sebedůvěru. Pomáhám klientům lépe porozumět sobě a svým obtížím, zlepšit svůj vztah k sobě a druhým a využívat své vnitřní zdroje. Ve své práci vycházím z daseinsanalytického přístupu, kladu důraz na lidskou svobodu, volbu a odpovědnost. Ráda pracuji s metaforami a věřím v možnost člověka žít naplněný život. Pro své klienty se snažím být průvodcem a oporou na jejich cestě k autenticitě. Specializuji se také na vysokou citlivost.

Čtvrteční skupina pro adolescenty a mladistvé 14-19 let

Řešené potíže: strachy a úzkosti, výkyvy nálad, vztahové problémy s rodiči či ve vrstevnickém kolektivu, problematický vztah k sobě samému, uzavřenost, potíže ve škole a se studiem, sebepoškozování nebo jiné sebedestruktivní způsoby chování, obtížné životní události, zvládání stresových situací, problémy spojené s dospíváním, adolescentní krize…

Kontraindikace k přijetí do skupiny: psychotická onemocnění, závažné poruchy chování a hyperkinetické poruchy, autismus, mentální retardace, těžké poruchy nálady (těžká deprese, manie), škodlivé užívání a závislost na návykových látkách a alkoholu, poruchy příjmu potravy u klientů s BMI pod 17, závažná forma obsedantně kompulzivní poruchy, akutní psychiatrické stavy vyžadující hospitalizaci na pedo/psychiatrickém lůžku

Co můžete očekávat? Bezpečný prostor, kde můžete sdílet svoje myšlenky, pocity a potřeby, získávat ke svému chování a vystupování bezprostřední zpětné vazby. Můžete zde nalézt podporu a porozumění od ostatním členů skupiny či prostor pro vyjádření svého názoru a možnost podělit se o svůj příběh a naučit se lépe rozpoznávat a zvládat svoje pocity.

Jak velká bude skupina? Do 12 klientů.  Podmínkou účasti je absolvování vstupního pohovoru.

Kdy: každý čtvrtek od  17 hodin

Kde: Vyšehradská 1376/ 43, Praha 2


Cena: 500,-Kč/osoba/3hodiny


Přihlašování a dotazy:  zájemci se před přijetím do skupiny zúčastní úvodního rozhovoru (cca 30-50min), který slouží ke zvážení indikace psychoterapeutické skupiny. U nezletilých klientů je potřeba na úvodní rozhovor přijít v doprovodu zákonného zástupce.

Pokud vás nabídka oslovila, kontaktujte nás zde:   adolescentniskupina@da-psychoterapie.cz

Skupinu vedou: