Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie

Individuální intenzivní péče odborníka, terapeuta při psychických a psychosomatických potížích. Nabízíme zejména dlouhodobou systematickou individuální psychoterapii zaměřenou na hlubší změnu. Je ale možné konzultovat i krátkodobě konkrétní problémy a situace. Délka sezení je jednoho 50 minut. Krátkodobá poradenská terapie může trvat několik málo sezení (5-10). Dlouhodobá terapie trvá v rozmezí měsíců až let.

Témata řešená v individuální psychoterapii:
poruchy nálad zejména deprese
strachy a úzkosti
poruchy spánku
vztahové problémy v partnerství, v rodině
psychosomatické potíže
závislostní tématika
uzavřenost, nejistota
potíže v komunikaci s druhými
problémy v navazování vztahů
problematický vztah k sobě samému
sebepoškozování nebo jiné sebedestruktivní vtahování se k sobě samému

Individuální psychoterapii nabízíme pro dospělé i mladistvé. Pro psychoterapii mladistvých klikněte zde.