Bc. Jana Hablovičová

psychoterapeut
tel.: 603 877 772
e-mail: jana.hablovicova@da-psychoterapie.cz
Adresa: Vyšehradská 43, Praha 2
2. patro

Zaměření: 

Individuální psychoterapie pro dospělé a mladistvé (1000,-Kč/50min.) 

Skupinová psychoterapie pro dospělé a mladistvé (500,-Kč/osoba/3hod.)  

Vzdělání: 

Pražská vysoká škola psychosociálních studií – Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii 

Dynamicky orientovaný výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně (Mgr. Martin Prokeš, Mgr. Eva Petráková) 

Základní psychoanalytická Teorie – dokončuji (ČSPAP – Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii) 

Výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů (Mgr. Lukáš Králíček) 

Úvod do daseinsanalýzy  (Mgr. Jakub Zlámaný PhDr.) 

Seminář Lege Artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii (Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D., Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.) 

Tragická triáda logoterapie (Doc. PhDr. K. Balcar CSc.) 

Transakční analýza (PhDr. M. Henková) 

Arteterapie (Ing. PhDr. I. Hanušová, Ph.D.) 

Praxe: 

K-Centrum Žatec (Most k naději) – v rámci studijní praxe jako kontaktní pracovník. 

CHB a PSB / chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení pro lidi s mentálním postižením (Kamarád-LORM) – aktivizační činnost, psychosociální podpora klientům, sociální pracovník, později vedoucí služby. 

Supervize: 

PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.