Mgr. Tereza Králíčková, Ph.D.

psychoterapeut
tel.: 731 576 646
e-mail: tereza.kralickova@da-psychoterapie.cz
Adresa: Vyšehradská 43, Praha 2

Zaměření:
Iindividuální psychoterapie (1000,-Kč/50min.)
skupinová psychoterapie (500,-Kč/osoba/3hod.)
možnost čerpat příspěvek na psychoterapii od zdravotních pojišťoven 111 a 211

Vzdělání

Dosažené úplné psychoterapeutické vzdělání
Postgraduální doktorandské studium filosofie na PedF UK
Pražská vysoká škola psychosociálních studií – obor: sociální práce se zaměřením
na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
Daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný
pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně
Výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů
Výcvik v aktivní imaginaci – Imaginární institut pro výzkum a využití imaginativních technik
(Mgr. J.J.Zlámaný, PhD.)
Supervize psychoterapeutické praxe u MUDr. Z. Pinďákové
a Doc. PhDr. O. Čálka CSc.

Praxe

od roku 2004 vedení psychoterapeutické skupiny
na Psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET s.r.o.
od roku 2004 vlastní praxe v individuální psychoterapii a poradenství v oblasti
společenských věd a rozvoje osobnosti

Členství

Česká daseinsanalytická společnost
Česká asoiciace pro psychoterapii
 

Publikační činnost

KRÁLÍČKOVÁ. T. Vyjádřit se. In: Konfrontace, 14.ročník, č.1, 2003.

KRÁLÍČKOVÁ. T. O podstatě In: Hledání souřadnic společného světa. Praha: Eurolex Bohemia. 2004. ISBN 80-86432-91-2. s.466

KRÁLÍČKOVÁ. T. Pohyb jako život sám (Krátká úvaha nad fenoménem pohybu) In: Pohyb ve výchově, umění a sportu. Praha: PedfUK, 2005. S. 99-101. ISBN 80-7290-242-3.

KRÁLÍČKOVÁ. T. Řeč jako dar a možnost s důvěrou se opřít o svět In. Dary J.Peškové. Praha: Eurolex Bohemia 2007. S. 128-134. ISBN 978-80-7379-007-3.

KRÁLÍČKOVÁ. T. Der Dialog, Verstehen und Selbstausdruck als Daseinsweise des Menschen In. Daseinsanalyse Jahrbuch 23 Wien: 2007. S. 169-178. ISSN 0254-6221.

KRÁLÍČKOVÁ. T. Dialog, po-rozumění a sebe-vyjádření jako způsob bytí člověka. In: Dobro, zlo a řeč v psychoterapii. Praha: Triton, 2009, S. 251-258. ISBN 978-80-7387-273-1.

KRÁLÍČKOVÁ. T. Sám sebou být, Es muss sein! Setkání In: Pomezí, Gratulovník k 85.narozeninám profesora R.Palouše, Praha, 2009.

KRÁLÍČKOVÁ. T. Dialog v daseinsanalytické psychoterapii. In: Dialog ve výchově, umění a sportu. Praha: PedfUK 2012,
S. 255-262. ISBN 978-80-7290-428-0.

KRÁLÍČKOVÁ, T. Karteziánské neurózy a Bytí v daseinsanalýze. Paideia. 2013, roč. X, č. 1. ISSN 1214-8725.

KRÁLÍČKOVÁ. T. Cartesian neurosis and Being in Daseinsanalysis. In: Daseinsanalyse Jahrbuch. Wien: Daseinsanalyse, 2015, S. 99–106. ISSN 0-254-6221.

KRÁLÍČKOVÁ, T. Vše má svůj čas, své místo a míru. In: Čas ve výchově, umění a sportu. Praha: PedfUK, 2014.
S. 79-84. ISBN 978-80-7290-777-9.