Mgr. Richard Kubrický

psycholog, psychoterapeut
tel. : 733 533 472
e-mail: richard.kubricky@da-psychoterapie.cz
Adresa: Vyšehradská 43, Praha 2

Pracovní doba: středa a čtvrtek 8 – 18 hodin

Zaměření a ceny služeb
individuální psychoterapie (1000,-Kč/50min.)

Vzdělání
Magisterské vzdělání v psychologii na Filosofické fakultě v Praze (FF UK)
Bakalářské vzdělání v psychologii na Fakultě sociální studií v Brně (FSS MUNI)
Započatý (2021) psychoterapeutický daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii (PVŠPS)

Výcviky
Výcvik v telefonické krizové intervenci (Linka bezpečí)
Výcvik v chatové krizové intervenci (Linka bezpečí)
Koučovací výcvik (QED group)
Systemický koučovací výcvik (probíhá)

Kurzy, školení
Psycholog ve zdravotnictví (Akreditace; FFUK)
Práce s klientem v akutní krizi (Akreditace MŠMT; Linka bezpečí)
Praktický 8týdenní kurz zaměřený na rozvoj všímavosti (metoda MBCT-L, Oxfordské centrum)
Úvod do Integrativního psychoterapeutického přístupu zaměřeného na všímavost a soucit (prof. Žvelc a dr. Žvelcová)
Moudrost traumatu a soucitné dotazování (online, dr. Gábor Maté)
Práce s bolestí z opuštění (online, National Institute for the Clinical Application of Behavioral Medicine)

Praxe a pracovní zkušenost
2022-současnost Lektor primární prevence ve společnosti Linka bezpečí naživo
2021-2022 Koučování
2019-2021 Krizový intervent na Lince bezpečí
2019-2020 Krizový intervent na Lince pomoci v krizi

Stáže
Aktivní účast na individuální a rodinné psychoterapii v rámci reflektujících týmů v Klinické psychologické ambulanci v Rychnově nad Kněžnou
Sebe zkušenost a účast při individuální psychoterapii v Manželské a rodinné poradně v Kladně
Účast při psychodiagnostice a vedení pohovorů na personálním oddělení policejního presidia
Sittering a harm reduction v rámci hudebních festivalů se společnosti PsyCare