Výcvik ve výkladu snů


4 volná místa

Otevíráme 10 běh výcviku v daseinsanalytickém výkladu snů.
Předpokládaný termín zahájení je během roku 2024.
Výcvik bude zahájen jakmile se naplní jeho kapacita.

Časový harmonogram kurzu

Časová dotace kurzu je 120 hodin.

Z toho 100 hodin přímé skupinové výuky s lektorem a 20 hodin samostatné práce účastníků plus samostatné studium doporučené literatury.

Kurz proběhne ve 5 setkáních
vždy pátek 14:00 – 20:00 a  sobota 8:00 – 18:00  

Počet účastníků min. 15, max. 18

Cena:
15.500Kč

Podmínky absolvování kurzu

Základní podmínkou je absolvování všech setkání v plném rozsahu a to přímé skupinové práce s lektorem i samostatné práce účastníků. V případě absence je možné si jednotlivá setkání nahradit.

Výcvik bude pro zájemce ukončen závěrečnou zkouškou a osvědčením. Zkouška bude probíhat formou samostatného výkladu snu a následné reflexe vyloženého snu a diskuse.  Uchazeč bude muset prokázat znalost metodologie daseinsanalytického výkladu snů a samostatně vyložit skutečný sen.

Komu je výcvik určen

Výcvik je určen pracovníkům v pomáhajících profesích, především účastníkům
a absolventům psychoterapeutických výcviků, ale i ostatním z řad veřejnosti. Výhodou je humanitní vzdělání.

Výcvik je uznaný jako součást odborného vzdělávání v daseinsanalytické psychoterapii Českou daseinsanalytickou společností.

Lektoři

Cílem kurzu je předat pracovníkům pomáhajících profesí a především psychoterapeutům znalost a dovednost výkladu snů, rozšířit tak jejich porozumění životním situacím jejich klientů.

Kurz je členěn na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje obecné seznámení s daseinsanalytickou psychoterapií, fenomenologií a fenologickým přístupem v psychoterapii, dále obecné seznámení s různými přístupy k výkladu snů v psychoterapii obecně, daseinsanalytický přístup a metodologii výkladu.

Přihláška do výcviku