Bc. Pavla Vitáčková

psychoterapeut
tel. : 776 866 456
e-mail: pavla.vitackova@da-psychoterapie.cz
Adresa: Vyšehradská 43, Praha 2

Zaměření a ceny služeb

individuální psychoterapie dospělých a mladistvých (1000,-Kč/50min)
rodinné poradenství (1200,-Kč/60min)
párové poradenství (1200,-Kč/60min)

Vzdělání
Pražská vysoká škola psychosociálních studií – sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (2015 – 2019)

Výcviky

Daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně (2016 – 2021)
Vedoucí výcviku: PhDr. Milan Sedláček, Mgr. Petra Krylová, Mgr. Jaroslav Jánský, Mgr. Karolína Kotovská, MUDr. Alexandra Kroupová, MUDr. Daniel Mago
Základní krizová intervence  56 h (REMEDIUM 2020)
Práce s traumatizovaným klientem 48 h (REMEDIUM 2021) – PhDr. Daniela Vodáčková
Výcvik v aktivní imaginaci  180h –  Mgr. Jakub Zlámaný, PhDr. (2019 – 2021)
Výcvik v daseinsanalytickém výkladu snů 120h – Mgr. Lukáš Králíček (2022 – 2023)

Supervizor psychoterapeutické praxe:

PhDr. Eva Tošnerová, Mgr. Jakub Zlámaný, PhDr.

Semináře, kurzy

2022 Sandplay – práce s terapeutickým pískovištěm – Mgr. Alžběta Michalčíková
2022 Triple P – certifikovaný kurz pro lektory programu pozitivního rodičovství v rámci projektu    Ministerstva zdravotnictví ČR – Dominik Weston, UK
2021 Kid’s Skills – přístup zaměřený na řešení jako metoda sociální práce s dětmi, rodiči a komunitou – Mgr. Leoš Zatloukal, PhD. Et PhD.  48h (Dalet z. s.)
2020 Práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím – Centrum Locika
2019 Psychosociální poradenství 50h (PVŠPS)
2018 Lege artis v psychoterapii – doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Mgr. J. J. Zlámaný, PhDr.
2017 DA v psychoterapeutické a poradenské praxi I., II., III. – Mgr. J. J. Zlámaný, PhDr.
2014 Rodinné konference – H. van Lieshout, Robert van Pagée (Eigen Kracht Centrale)
2012 Arteterapie – PhDr. Ing. Ingrid Hanušová Ph.D.
2011 Strach v sociálních situacích a KBT terapie – Mgr. Katarina Durecová
2010 Spiritualita, náboženskost a psychoterapie – MUDr. Prokop Remeš
2010 Výklad snů – Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
2009 Práce s dětskou a adolescentní skupinou – PhDr. Václava Masáková

Zaměstnání, praxe

2022 – dosud – soukromá psychoterapeutická praxe – DA institut
2019 – dosud – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s. DaR – poskytuji sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podle § 65 zákona o sociálních službách, individuální psychoterapii, rodinné poradenství, lektorskou a projektovou činnost.
2022 – dosud – lektor programu pozitivní rodičovství Triple P „Positiv Parenting Program“ v rámci projektu MZČR (skupinový program pro rodiče zaměřený na rozvoj rodičovských kompetencí).2016 – 2019 spolupráce v projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“. Pozice  zaměřena na podporu a posílení kapacit OSPOD a rozvoj místní i krajské sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi.
2014 – 2016 spolupráce v rámci projektu MPSV „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“. Koordinátor rodinných konferencí – realizace RK, metodická činnost.