Bc. Pavla Vitáčková

psychoterapeut
tel. : 776 866 456
e-mail: pavla.vitackova@da-psychoterapie.cz
Adresa: Vyšehradská 43, Praha 2

Zaměření

individuální psychoterapie dospělých a mladistvých (1000,-Kč/50min.)
skupinová psychoterapie pro dospělé mladistvé (500,-Kč/osoba/3hod)
rodinné poradenství (1000,-Kč/50min.)
párová terapie (1500,-Kč/80min)

Vzdělání

2015-2019 Pražská vysoká škola psychosociálních studií – sociální práce se zaměřením na komunikaci
a aplikovanou psychoterapii

Výcviky

2016-2021 Daseinsanalytický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii akreditovaný
pro zdravotnictví Českou lékařskou společností J. E. Purkyně – 530 h – vedoucí výcvikové skupiny
PhDr. Milan Sedláček, Mgr. Petra Krylová
Supervizor psychoterapeutické praxe Mgr. Jakub Zlámaný, PhDr.
2019-2021 Výcvik v aktivní imaginaci – Mgr. Jakub Zlámaný, PhDr.
2021 Práce s traumatizovaným klientem 48 h (REMEDIUM) – PhDr. Daniela Vodáčková, Mgr. Ilona
Peňásová
2020 Základní krizová intervence 56 h (REMEDIUM)

Semináře, kurzy

2021 Kid’s Skills – přístup zaměřený na řešení jako metoda sociální práce s dětmi, rodiči a komunitouMgr. Leoš Zatloukal, PhD. et PhD. 48h (Dalet z.s.)
2020 Práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím – Centrum Locika, z.ú.
2019 Psychosociální poradenství 50h (PVŠPS)
2018 Lege artis v psychoterapii – vedení doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Mgr. Jakub Zlámaný, PhD.
2017 Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi I., II. a III. – PhDr. Jan Jakub Zlámaný,
Ph.D.
2014 Rodinné konference – Hedda van Lieshout, Robert van Pagée (Eigen Kracht Centrale)
2012 Arteterapie – PhDr. Ing. Ingrid Hanušová Ph.D.
2011 Strach v sociálních situacích a kognitivně-behaviorální terapie – Mgr. Katarina Durecová
2010 Spiritualita, náboženskost a psychoterapie – MUDr. Prokop Remeš
2010 Démonologie otců pouště – MUDr. Prokop Remeš
2010 Výklad snů – Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
2009 Práce s dětskou a adolescentní skupinou – PhDr. Václava Masáková

Zaměstnání, praxe

2019 – dosud – DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s. – poskytuji sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi podle § 65 zákona o sociálních službách, individuální terapie, rodinné poradenství,
projektovou činnost.
2016 – 2019 spolupráce v projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní
ochrany dětí“. Lokální síťař v ORP Přelouč – pozice zaměřena na podporu a posílení kapacit OSPOD a
rozvoj místní i krajské sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi.
2014 – 2015 spolupráce v rámci projektu MPSV „Systémová podpora procesů transformace systému
péče o ohrožené děti a rodiny“. Koordinátor rodinných konferencí – realizace RK, metodická činnost