Psychoterapie dětí a mladistvých

Nabízíme individuální i skupinovou psychoterapii pro děti a mladistvých od 12 do 18 let.

Dospívání je náročná životní etapa. Mnoho dospělých si myslí, že starosti mladých jsou malé, protože jsou mladí, ale opak může být pravdou. Dospívání je samo náročnou životní etapou a když se přidají duševní potíže je to opravdu náročné.

Psychoterapie dospívajících je specifická a je třeba, aby ji prováděli odborníci se adekvátním vzděláním a zkušeností.

Řešené potíže:
potíže se spánkem
strachy a úzkosti
potíže s jídlem
poruchy pozornosti a hyperaktivita ADD a ADHD
vztahové problémy s rodiči či ve vrstevnickém kolektivu
závislostní tématika (hraní her, experimentování s návykovými látkami)
problematický vztah k sobě samému
uzavřenost
sebepoškozování nebo jiné sebedestruktivní způsoby chování