BA Jan Stránský

pohybový terapeut
tel. : +420 602 713 287
e-mail: jan.j.stransky@gmail.com
Adresa: Vyšehradská 43, Praha 2

Jan STRÁNSKÝ je mezinárodně akreditovaným terapeut/lektor Z-Health® metody. Je absolventem studijního programu Z-Health® Performance Solution Training. Absolvoval osobní výcvik NeuraPerformanceTraining pod vedením Beth Harris. Pod jejím vedením lektoroval semestrální výcvik studentů v rámci programu MA na Accademia Teatro Dimitry ve švýcarském Versiu. V  Z-Health® metodě se dále kontinuálně vzdělává a aktualizuje svou praxi v návaznosti na nové poznatky v oboru neurologie.

Vstupní sezení: 90 minut                                          1800,- Kč
Následná sezení: 60 minut                                       1000,- Kč
Balíček 5 sezení (včetně vstupního sezení)               5000,-Kč
Balíček 5 sezení (bez vstupního sezení)                    4500,-Kč
Balíček 10 sezení (včetně vstupního sezení)             9500,-Kč
Balíček 10 sezení (bez vstupního sezení)                  9000.-Kč

Jan STRÁNSKÝ zároveň působí jako choreograf a performer. V roce 2013 získal certifikát na José Limon Dance Institut v New Yorku. Bakalářský titul pohybového divadla obhájil na Accademia Teatro Dimitri ve Švýcarsku a v současné době dokončuje magisterské studium Choreografie na univerzitách Codarts/Fontys v Holandsku.

vzdělání

2019 – 2021      COMMA Magisterské studium – Choreografie , Codarts (Rotterdam)/ Fontys (Tilburg)
2015 – 2018      Bakalářské studium – Physical Theatre, Accademia Teatro Dimitri (SUPSI)
2015                Tříměsíční přípravný workshop, Accademia Teatro Dimitri
2014                měsíční workshop choreografie SNDO, The Amsterdam School of Arts
2013                Studium na José Limon Dance Institut v New Yorku

certifikáty

2019                Certifikát Z-Helth® Performance Solution Training
2019                Neura Performance Training, pod vedením Beth Harris
2013                Certifikát na José Limon Dance Institut, NYC

 

Jan STRÁNSKÝ is an internationally accredited therapist/lecturer of the Z-Health® method. He is a graduate of the Z-Health® Performance Solution Training program. He has completed personal NeuraPerformanceTraining under the guidance of Beth Harris. Under her guidance, he has taught semester-long training for students in the MA program at the Accademia Teatro Dimitry in Switzerland. He continues to continuously educate himself in the Z-Health® method and updates his practice in relation to new findings in the field of neurology.

Initial session: 90 minutes                                                  1800,- CZK
Follow-up sessions: 60 minutes                                          1000,- CZK
Package of 5 sessions (including initial session)                 5000,-CZK
Package of 5 sessions (without initial session)                    4500,-CZK
Package of 10 sessions (including initial session)                9500,-CZK
Package of 10 sessions (without initial session)                   9000.-Kč

Jan STRÁNSKÝ also works as a choreographer and performer. In 2013 he received his certificate from the José Limon Dance Institute in New York. He received his BA in Movement Theatre from Accademia Teatro Dimitri in Switzerland and is currently completing his MA in Choreography at Codarts/Fontys University in the Netherlands.

Education

2019 – 2021 COMMA MA in Choreography, Codarts (Rotterdam)/ Fontys (Tilburg)
2015 – 2018 BA – Physical Theatre, Accademia Teatro Dimitri (SUPSI)
2015 Three-month preparatory workshop, Accademia Teatro Dimitri
2014 One month SNDO choreography workshop, The Amsterdam School of Arts
2013 Study at José Limon Dance Institute in New York

Certificates

2019 Z-Helth® Performance Solution Training Certificate
2019 Neura Performance Training, under the direction of Beth Harris
2013 Certificate at José Limon Dance Institute, NYC