Úvodní slovo

Dobrý den,

vítáme Vás na stránkách DA psychoterapie.

  Hledáte-li psychoterapeutickou pomoc pro sebe, své blízké nebo známé, dovolte, abychom se Vám tímto oslovením krátce představili a pomohli Vám k rozhodnutí.
  Uvědomujeme si, že vyhledání terapie je nejčastěji výsledkem náhlého intenzivního negativního zážitku nebo naopak vyústěním déletrvajících nepříjemných pocitů strádání, úzkosti, smutku, stavů beznaděje, bezradnosti či dezorientace aj., které už nelze zvládnout vlastními silami.
  Pokud však aktivně hledáte pomoc, máte první důležitý krok ke zlepšení za sebou. Vstoupení do terapie není projevem slabosti, ani zoufalství. Je naopak zdravým způsobem řešení a projevem vnitřní síly a odvahy se se situací (problémem) utkat.
   Terapeutický proces je cesta a jako většina cest, má své překážky, úskalí, kopce a nížiny, ale také vrcholky, z nichž lze spatřit krásu světa i života a  odpočívadla, na kterých lze v poklidu spočinout a načerpat sílu.
  Věříme, že v nás můžete na této cestě najít dobré „průvodce“ k Vaší větší vnitřní svobodě, zlepšení vztahů k sobě, k věcem i bližním, které spoluurčují náš život a v cíli prožít pocit, že to vše mělo smysl.
  O klienty máme opravdový zájem, což spolu s odborností považujeme za základní předpoklady pro výkon psychoterapeutické profese. V případě potřeby medikace spolupracujeme s psychiatry a vlastní praxi pravidelně supervidujeme. Dodržování etických zásad a zejména  zásady mlčenlivosti a naprosté diskrétnosti je pro nás samozřejmostí.
  Pomůžeme vám se v sobě lépe orientovat, najít pevné opěrné body, rozumět tomu, co se Vám (nebo vašim blízkým) děje, abyste se mohli dobře rozhodovat, případně změnit chování, které Vám znesnadňuje život a najít východisko ze situace, která vás tíží.
  Každý z nás má jiné možnosti a má také právo mít  jiné představy o tom, jak by chtěl prožít svůj život, naplnit vlastní existenci, uzdravit se, zlepšit  vztah k sobě nebo k druhým. Jsme otevřeni Vašim přáním, potřebám a možnostem.
  Jakkoli nepříjemně, nepatřičně či bezradně se nyní můžete cítit, věříme, že u nás najdete porozumění, ochotu a odbornou „pomocnou ruku“ na cestě k cíli, který si společně stanovíme.
 
  Ať už si vyberete některého z psychoterapeutů, které Vám nabízí naše psychoterapeutické pracoviště  nebo si zvolíte jiného z odborných kolegů, přejeme Vám úspěšnou cestu, pocit smysluplnosti za vynaložené úsilí i finance a nezbytnou dávku štěstí a trpělivosti.