Mgr. Daniela Enström

psycholog, psychoterapeut
tel. : 
602 606 808
e-mail: 
daniela.enstrom@da-psychoterapie.cz
adolescentniskupina@da-psychoterapie.cz
Adresa: Vyšehradská 43, Praha 2, 2. patro

Pracovní doba: pondělí a čtvrtek

Zaměření
individuální psychoterapie dospělých a mladistvých (1000,-Kč/50min.)
skupinová psychoterapie pro mladistvé  (400,-Kč/90min.)
muzikoterapie
metoda „sandplay“ (pískoviště)
psychotherapy in English  (1200,-Kč/50min.)

Při zrušení sezení méně než 24 hodin předem je požadována platba ve výši 50%.

Vzdělání a praxe

Úplné psychoterapeutické vzdělání

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na PVŠPS. Mám osvědčení Psychologa ve zdravotnictví.

Absolvovala jsem pětiletou sebezkušenostní část výcviku v komunitní a skupinové psychoterapii vedený v Psychodynamickém směru, akreditovaný pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně v rozsahu 550hod.

V roce 2020 jsem započala výcvik Péče o duši v Daseinsanalytickém směru, akreditovaný ČAP v rozsahu 860 hodin.

Mám ukončený dvouletý základní atestovaný výcvikový kurz Muzikoterapie pod vedením PhDr. Matěje Lipského, Ph.D a čtyřletý atestovaný kurz Obecné muzikoterapie pod vedením PhDr. Markéty Gerlichové, Ph.D. V současnosti jsem profesní členkou České muzikoterapeutické asociace CZMTA. Jsme certifikovaný specialista Neurologické muzikoterapie, absolvovaný u Akademie Neurologické Muzikoterapie NMT v Torontu, Kanadě, pod vedením Profesora Michaela H. Thauta.

Kurz „Sandplay“

Základní kurz krizové intervence RemediumZkušenosti a praxe:

V současnosti pracuji jako psycholog v Klinické ambulanci Dětské klinické psycholožky Mgr. Karolíny Kotovské na Praze 4.

1,5 roku v terapeutické komunitě Kaleidoskop v Solenicích, pro klienty s poruchami osobnosti primárně pak Hraniční poruchou osobnosti, a to v roli terapeut-stážista. Od září 2021 do současnosti jsem externím spolupracovníkem v TK Kaleidoskop Solenice jako terapeut.

Půlroční stáž na klinice ESET Psychosomatická a psychoterapeutická klinika – stáž jako ko-terapeut skupinové terapie a vedení muzikoterapeituckých intervencí- denní stacionář a docházková skupiny

Dvouletý cyklus tréninků Aktivní imaginace pro psychoterapeutickou praxi po vedením Mgr. Jana Jakuba Zlámaného, Ph.D.

Absolvovaný Dvouletý výcvik – Výklad snů v Daseinsanalytické psychoterapii (Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.)

Dvouletý cyklus seminářů – Vedení rozhovorů v psychoterapii (Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.)

Úvod do Daseinsanalýzi I., II., III.,  (Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D.)

kurzy Arteterapie,  Gracent – Zdeňka Rusnoková, Artetechniky,

Martina Lukášková – výcvik Typologie živlů

Spolupracovala jsem na výzkumu Kognitivní rehabilitace pacientů s Parkinsonem, vedeným PhDr. Vladimírou Plzákovou v Laboratoři Neurologie 1. Lékařské fakultě a Fakultní nemocnice VFN Praha 2 kde jsem vedla muzikoterapeutickou část výzkumné studie.

Nabízím služby psychologického poradenství v české i v anglickém jazyce, a v případě zájmu mohu nabídnout také služby i v uvedených specializacích.