Mgr. Filip Šedivý

psycholog, psychoterapeut ve výcviku
tel. : 605 089 584
e-mail: filip.sedivy@da-psychoterapie.cz
Adresa: Vyšehradská 43, Praha 2
QR kontakt:
Pracovní doba: pátek 14:00 – 17:00

Zaměření

individuální psychoterapie pro dospělé mladistvé  (900,-Kč/50min.)
skupinová psychoterapie pro dospělé mladistvé (500,-Kč/osoba/3hod)

Vzdělání

Abs. v roce 2019 – Pražská vysoká škola psychosociálních studií, obor psychologie

Kurzy a jiné vzdělávací aktivity

2013 – 2018 Sebezkušenostní výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii v dasainsanalytickém směru (garantován PVŠPS a akreditován pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP)
2019 – současnost – Tréninková individuální psychoterapie
2019 – současnost – Supervize (MUDr. Radmila Schneiderová)
2022 (leden) – současnost – program mentoringu garantovaný ČAP

Pracovní zkušenosti a praxe

2019 – Život bez závislostí, z.s. – lektor primární a selektivní prevence, vedoucí a facilitátor růstových skupin: skupin osobnostního rozvoje pro žáky ZŠ
2019 – soukromá terapeutická praxe, supervize: MUDr. Radmila Schneiderová
7/2015 – Služby sociální péče TEREZA, p.o., výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti u klientů s MP
5/2014 – Hospic Chrudim, ošetřovatelská péče, účast na supervizích, diagnostika