Skupinová psychoterapie pro dospělé

Nově otevíráme skupinu pro dospělé

Věk účastníků: 18+

Počet účastníků: max. 12

Termín: Každé pondělí od 17:00 do 20:00, v průběhu setkání 30 min přestávka

Adresa: Vyšehradská 43, Praha 2 (tram. zastávka „Botanická zahrada“)

Cena: 500 Kč (1 os/3 hod)

Řešené potíže:
Strachy a úzkosti; pocity smutku, viny, prázdnoty; poruchy vnímání, neschopnost prožívat emoce, tělesné dysfunkce; problémy ve vztazích (závislost na druhých, manipulovatelnost, určování hranic, osamělost); sebepoškozování; pocity nedostatečnosti; přílišná sebekontrola, ztráta spontaneity aj.

Kontraindikace:
Psychotická onemocnění (s výjimkou pacientů ve stavu doléčování); těžké látkové závislosti

Průběh a cíl:
Terapeutická situace se vymyká každodenní skutečnosti a díky tomu nabízí prostor pro porozumění sobě i druhým. Dialog, který umožňuje, se zakládá na otevřenosti, kterou si běžně nemůžeme dovolit. Sdílení, pohled druhých a podpora nám dává poznat vlastní možnosti a následně je uskutečnit v běžném životě.

Podmínkou účasti na skupině je absolvování přijímacího pohovoru s vedoucími skupiny (v rozsahu cca 20 min)

Zájemci o účast nechť se obrátí telefonicky či písemně na vedoucí skupiny:

Růžena Krtková Rudnická: +420 602 491 194, krtkova@teracentrum.cz

Šimon Haikl Koukal: +420 776 005 635, simon.koukal@da-psychoterapie.cz

Vedoucí skupiny